.::AKSARAY ÜNİVERSİTESİ::.
Yrd. Doç. Dr. Fazilet Özlem ÇEKİÇ
                                                                     

 

  Yrd.Doç.Dr. Fazilet Özlem ÇEKİÇ

 İletişim:

Aksaray Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji Bölümü

E mail: [email protected], [email protected]

Tel: +90 382 288 21 47

Eğitim Bilgileri:

Lisans: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü (1997-2002)

Yüksek Lisans: Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD (2002-2004)

Doktora: Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD (2004-2009)

Akademik Bilgiler:

Araştırma Görevlisi: Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü (2004-2009)

Yardımcı Doçent Doktor: Aksaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü (2009-)

Çalışma Alanları:

Bitki Fizyolojisi, Stres Fizyolojisi

YAYINLAR

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI-SCIE)

1. Cekic FO Unyayar S, Ortas I. (2012) "Effects of arbuscular mycorrhizal inoculation on biochemical parameters in Capsicum annuum L. (pepper) grown under long term salt stress” Turkish Journal of Botany 36: 63-72.

2. Mazmancı B., Mazmanci MA., Unyayar A., Unyayar S., Cekic FO., Guzel Deger A., Yalin S., Comelekoglu U. (2011) “Protective effect of Funalia trogii crude extract on Deltamethrin-induced oxidative stress in rats”, Food Chemistry, 125: 1037-1040.

3. Ünyayar S., Güzel Değer A., Çelik A., Çekiç FÖ., Çevik S. (2010)  "Cadmium-induced antioxidant status and sister-chromatid exchanges in Vicia faba L." Turkish Journal of Biology, 34: 413-422. 

4. Çelik A., Ünyayar S., Çekiç FÖ., Güzel  A. (2008) “Micronucleus frequency and lipid peroxidation in Allium sativum root tip cells treated with gibberellic acid and cadmium”, Cell Biology and Toxicology, 24:159-164.

5. Çekiç, F.Ö., Ünyayar, S. (2006) “Interactive effects of NaCl and CdCl2 on the antioxidant enzyme activities and some biochemical compounds in two tomato genotypes” Fresenius Environmental Bulletin, 15 (7): 633-639.

6. Ünyayar, S., Çelik, A., Çekiç, F.Ö., Gözel, A. (2006)  “Cadmium-induced genotoxicity, cytotoxicity and lipid peroxidation in Allium sativum and Vicia faba”, Mutagenesis, 21 (1): 77-81.

7. Ünyayar, A., Demirbilek, M., Turkoğlu, M., Çelik, A., Mazmancı, M.A., Erkurt, E.A., Ünyayar,S., Çekiç, Ö., Ataçağ, H. (2006). “Evaluation of cytotoxic and mutagenic effects of Coriolus versicolor and Funalia trogii extracts on mammalian cells”, Drug and Chemical Toxicology, 29 (1): 69-83.

8. Ünyayar, S., Keleş, Y., Çekiç, F.Ö. (2005) “Antioxidative response of two tomato species with different drought tolerance as a result of drought and cadmium stress combinations”, Plant Soil and Environment, 51(2): 57-64.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Ünyayar, S., Çekiç, F.Ö. (2005) “Changes in antioxidative enzymes of young and mature leaves of tomato seedlings under drought stress”, Turkish Journal of Biology, 29(4): 211-216.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Ünyayar, A., Demirbilek, M., Turkoglu, M., Mazmancı,M.A., Erkurt, E.A., Ünyayar, S., Çekic, Ö., Celik, A., Atacag, H., Cytotoxic activities of Funalia trogii (Berk.) Bond. Et. Singer ATCC 200800 Bioactive extract on Hela cells and fibroblast cells, The third International Medicinal Mushroom Conference, October 12-17 2005, Port Townsend, Washington, USA, International Journal of Medicinal Mushrooms, 7 (3), 2005.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Çekiç, F.Ö., Ünyayar, S. “Arbusküler Mikorizanın Tuz Stresine Maruz Kalan Biber Bitkisinin (Capsicum annuum) Fotosentetik Pigment İçeriği ve Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkisi” PB 218, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi 23 - 27 Haziran 2008, Trabzon.

2. Ünyayar, S., Çelik, A., Güzel Değer, A., Çevik, S., Çekiç, F.Ö. “Vicia faba Bitkisinde Kadmiyum Uygulamasına Bağlı Olarak H2O2, Lipid Peroksidasyonu ve Kardeş Kromatid Değişimi Arasındaki İlişki” PB 258,19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi 23-27 Haziran 2008, Trabzon.

3. Çekiç, F.Ö., Çelik, A., Ünyayar, S., Güzel, A. “Gibberellik Asit ve Kadmiyumun Allium sativum Kök Ucu Hücrelerinde Mikronukleus Frekansı ve Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkisi” 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006, Kuşadası Aydın.

4. Çekiç, F.Ö., Ünyayar, S. “Tuz ve Kadmiyum Kombinasyonlarına Maruz Kalan İki Domates Bitkisinde Antioksidant Enzim Aktivitelerindeki Değişiklikler”, XVII.Ulusal Biyoloji Kongresi, Botanik Seksiyonu 21-24 Haziran 2004, Adana.

Kitap veya kitapta bölüm yazarlığı

Danışmanlığını yürüttüğü tezler

Akademik ve İdari Görevler

 • Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkan Yardımcılığı- 01.03.2013-
 • Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bologna Koordinatörlüğü- 22.02.2013-
 • T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı’nda görevlendirme 06.04.2012-31.01.2013
 • Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkan Yardımcılığı- 07.02.2012- 05.04.2012
 • Aksaray Üniversitesi Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Grundtvig Koordinatörü 16.01.2012-05.04.2012
 • Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Erasmus Koordinatörü 17.08.2011-05.04.2012
 • Yurtdışı Görevlendirme- University of Maryland, ABD 1 Mart 2010-31 Mayıs 2010.
 • Öğrenci Topluluğu Danışmanlığı “Mersin Üniversitesi Doğa ve Kültür Varlıklarını Koruma Topluluğu” danışmanlığı 2005-2009.

 

Ulusal & Uluslararası Projeler

·         “Tuz Gölü Çevresinde Yetişen Bazı Endemik Halofit Bitki Türlerinin Tohumlarının Çimlenme Fizyolojilerinin Tuzluluk Koşullarında in vitro Olarak Araştırılması” Aksaray Üniversitesi BAP 2013-87, Projedeki Görevi: Proje Yürütücüsü, 2013-

·         “Funalia trogii’nin  Oksidatif Stres Üzerine Etkilerinin Araştırılması” Yürütücü; Yrd. Doç. Dr. Birgül Mazmancı, Prof. Dr. Serpil Ünyayar, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Mazmancı, Yrd. Doç. Dr. Ali Ünyayar, Dr. Fazilet Özlem Çekiç, Arş. Gör. Ayşin Güzel Değer, Mersin Üniversitesi BAP-FEF BB (BM) 2006-3 (Araştırmacı) Bitiş Yılı:2010.

·         “Tarımsal Önemi Olan Bazı Bitkiler Üzerine Kadmiyumun Fizyolojik ve Genotoksik Etkilerinin İncelenmesi” Serpil Ünyayar, Ayla Çelik, Ayşin Güzel Değer, Fazilet Özlem Çekiç, Sertan Çevik. Mersin Üniversitesi BAP-FEF BB (SÜ) 2006. (Araştırmacı) Bitiş Yılı:2008. 

·         “Kuraklık stresi altındaki ayçiçeği yapraklarında antioksidan enzim aktiviteleri ve büyüme parametreleri üzerine absisik asitin etkisinin incelenmesi” Serpil Ünyayar, Fazilet Özlem Çekiç. Mersin Üniversitesi BAP FEF BB (SÜ) 2002 (Araştırmacı) Bitiş Yılı:2004.  

·         “Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Laboratuvar Uygulamaları” TÜBİTAK 2229, 31.01.2011-6.02.2011 (Eğitmen).

·         “Yapıyorum Öğreniyorum Yaz Bilim Okulu” TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimleri ve Bilim Okulları, 20/06/2011- 01/07/2011 (Eğitmen).

·         “Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Laboratuvar Uygulamaları II” TÜBİTAK 2229, 11.07.2011-15.07.2011 (Eğitmen).

·         “Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Laboratuvar Uygulamaları III” TÜBİTAK 2229, 23.01.2012-27.01.2012 (Eğitmen).

 

Hakemlik ve Editörlük

 • Plant Growth Regulation
 • Annals of Applied Biology
 • Fresenius Environmental Bulletin (FEB)
 • Journal of Plant Nutrition and Soil Science
 • Turkish Journal of Botany
 • Australian Journal of Crop Science

Diğer Çalışmalar

 • Uygulamalı Eğitim Kursu:  Temel Biyoinformatik Yöntemleri Uygulamalı Eğitimi” TUBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü, GEBZE.  23-27 Haziran 2008.
 • Uygulamalı Eğitim Kursu:  TÜBİTAK Kemaliye (Erzincan) ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi, 01 Temmuz-10 Temmuz 2007.
 • Uygulamalı Eğitim Kursu: TÜBİTAK Milli Parklarda Ekoloji Temelli Doğa Eğitim Programı kapsamında düzenlenen Rize (Kaçkar Dağları) doğa eğitimi. 20 Temmuz-30 Temmuz 2005.
 • Uygulamalı Eğitim Kursu: "Bitki Moleküler Genetiğinde Son Teknikler: Bitkilerde Gen Klonlaması ve Ekspresyonu" TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi- Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü-GMBAE Bitki Moleküler Genetiği Laboratuarı, GEBZE, 27 Haziran-1 Temmuz 2005.
 • Çalıştay: “Genomics and Marker Assisted Selection (MAS) In Plant Breeding” Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü ile Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, İZMİR, 3-7 Ekim 2005.
 • Çalıştay: "Mikorizanın örneklenmesi, analizi ve değerlendirilmesi stratejileri (Sampling and evaluation strategies for Arbuscular Mycorrhiza Fungi (AMF)" Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, ADANA, 8-10 Haziran 2005.
 • Sempozyum: II. International Environmental Protection Symposium, Dumlupınar Üniversitesi KÜTAHYA, 8-10 Eylül 2005.
 • Sempozyum: HPLC ve Diğer Seperasyon Teknikleri Ulusal Sempozyumu, GATA Biyokimya ve Klinik Biyokimya AD. Başkanlığı ANKARA, 25-27 Mayıs 2003.
 • Kongre:18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Kuşadası AYDIN, 26-30 Haziran 2006.
 • Kongre: XVII.Ulusal Biyoloji Kongresi, ADANA, 2004.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

·         Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB), 2004-

Yabancı Dil Bilgisi:

 • İngilizce (İleri Düzey), Almanca (İleri Düzey)

Yayınlarına Yapılan Atıf Sayısı

SCI, SCI-expanded, SSCI ve AHCI Kapsamında 89 atıf

Verdiği Dersler

·      BİY 407 Bitki Fizyolojisi (ETCS 5)

·      BİY 409 Bitki Fizyolojisi Laboratuvarı (Lisans) (ETCS 3)

·      BİY 102 Genel Biyoloji II  (Lisans) (ETCS 6)

·      BİY 104 Genel Biyoloji II Laboratuvarı (Lisans) (ETCS 3)

·      BİY 229 Mesleki Yabancı Dil (Lisans) (ETCS 3)

·      BİY 536 Bitkilerde Stres Fizyolojisi (Yüksek Lisans) (ETCS 6)

·      BİY 538 Bitki Biyokimyası (Yüksek Lisans) (ETCS 6)

·      BİY 614 Bitki Büyüme Maddeleri (Doktora) (ETCS 6)