Genel Biyoloji ABD

Prof. Dr Mehmet İlker DOĞRU

Doç. Dr Belda ERKMEN

Dr. Öğr. Üyesi Kenan ERDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Mesut ŞAM

Dr. Öğr. Üyesi Fazilet Özlem ÇEKİÇ

Araş.Gör. Dr Demet ERDÖNMEZ

Araş.Gör. Dr Zeynep KARAHALİLOĞLU