Misyon & Vizyon

Misyonumuz

Aksaray Üniversitesi Biyoloji Bölümü, topluma ve bilim dünyasına bilimin temel ilkelerini benimsemiş, dünyaya keşfetmek için bakan, yaratıcı, evrensel bilimin geliştirilmesine katkıda bulunan, değer üreten, etik değerlere bağlı, farklılıklara saygı gösteren nitelikli biyologlar yetiştirmeyi ve çağın gereklerine uygun araştırma olanaklarını kullanarak, bilginin yaratılmasını, yayılmasını ve uygulanmasını görev edinmiştir.

Aksaray Üniversitesi Biyoloji Bölümünün esas görevlerinden bazısı modern biyolojinin alt bilim dallarında hücre, moleküler, genetik, mikrobiyoloji, biyoteknoloji, bitki fizyolojisi, hayvan fizyolojisi, ekoloji, hidrobiyoloji, bitki sistematiği ve hayvan sistematiği alanlarında öğrencilerimize yoğun, gelişim gösteren yeterliliğin oluşturulması amacıyla akademik ve kariyer amaçlı eğitim verilmesinin sağlanmasıdır. Bilimsel eğitimin kritik rollerinin öğrenilmesinde Biyoloji Bölümü, ilgili ve yeterli bütün öğrencilerine araştırma fırsatı sunulmasını vaat etmektedir.

Vizyonumuz

Aksaray Üniversitesi Biyoloji Bölümü modern biyolojide geniş kapsamlı bir eğitim sunmaktadır. Öğrenciler öğrenimleri boyunca ders alma, bölüm öğretim üyeleriyle araştırma yürütme, ulusal ve uluslararası konferanslara katılma ve staj yapma imkânlarına sahiptirler. Müfredatımız öğrencilere gelecekteki çalışmaları ve profesyonel kariyerleri için mükemmel bir altyapı sunmaktadır. Bunun yanı sıra öğretim elemanlarımızda öğrencilere bu heyecan verici ve sürekli gelişen alanda gerekli bilgi ve laboratuvar tekniklerini öğretme görevini üstlenmişlerdir.

Biyoloji Bölümü, ulusal ve uluslararası ölçekte takip edilen ve öncelikli olarak talep gören, bunu üstün nitelikli ürünlerle sürdürebilen, danışmanlık, araştırma ve yayınları ile geleceğin şekillenmesinde rol alarak, üniversitemizin gelişimine katkı sağlayan bir birim olmayı hedeflemektedir.